MENU

 Dozownik grawimetryczno - wolumetryczny DF - 0202.
 
Najczęściej wybierany system przez naszych klientów.

 Pozwala na automatyczną regulację : 

 - dwóch komponentów podstawowych granulat, regranulat
 - dwóch komponentów dodatkowych np. barwnik, kreda


PRZEZNACZENIE:

Nasz system grawimetryczny przeznaczony jest do precyzyjnego sterowania dowolną wytłaczarką foliową o wydajności od 30 do 400kg/h oraz do ciągłego pomiaru grubości folii rozdmuchiwanej, nieprzerwalnie mierząc jej gramaturę. System automatyzuje proces produkcji, umożliwia również dozowanie do 2 surowców głównych oraz do 4 dodatków w ilościach do 9% każdy. Ilość dozowanych składników jest uzależniona od zamówionej konfiguracji systemu. Istnieje możliwość przystosowania systemu dla dowolnej konfiguracji podanej przez użytkownika jak również wykonanie systemu o większej wydajności.


OSZCZĘDNOŚCI:

Ciągły pomiar gramatury folii rozdmuchiwanej umożliwia znaczne obniżenie tolerancji produktu (o 30%-50%) oraz wzrost wydajności wytłaczarki. Zmniejszenie zużycia surowców takich jak np. barwniki, utrzymanie stałego składu produktu, zmniejszenie ilości użytych komponentów, zmniejszenie odpadów. Zautomatyzowanie procesu produkcji zmniejsza zatrudnienia oraz wpływ czynnika ludzkiego na parametry produkcji.

Dozownik  DF - 0100

Elementy składowe systemu:
 - mikroprocesorowy moduł sterujący,
 - 1 kanałowy moduł grawimetryczny z czujnikiem tensometrycznym,
 - lej zasypowy komponentu podstawego,

Wersja ta pozwala na automatyczną regulację parametrów produkcji folii, jednak bez wolumetrycznego mieszania komponentów podstawowych i bez dozowania komponentów dodatkowych (np. barwników). Taka konfiguracja systemu przydatna jest w przypadku produkcji folii jednoskładnikowej np. bezbarwnej, a wymagania jakościowe dotyczą jedynie ciągłego utrzymania jej grubośc.

 

 

Na zdjeciu - system gotowy do zamontowania.

Dozownik  DF - 0101

Elementy składowe systemu:
 - mikroprocesorowy moduł sterujący,
 - 1 kanałowy dozownik wolumetryczny,
 - 1 kanałowy moduł grawimetryczny z czujnikiem tensometrycznym,
 - 1 dozownik barwników o wydajności od 0,1% do 9% kanału podstawowego z zasobnikami 15l,
 - 1 kanalowy lej zasypowy komponentów podstawowych.

Wersja ta pozwala na automatyczną regulację parametrów produkcji folii z wolumetrycznym mieszaniem 1 komponentu podstawowego i dodatkowo z dozowaniem 1 komponentu dodatkowego (np. barwnika). Taka konfiguracja systemu zapewnia niezmienny w czasie produkcji skład folii. Gwarantuje np. jednorodne i stałe w czasie jej zabarwienie. Utrzymuje stałą grubość folii bez względu na gęstości zasypowe komponentów.Na zdjeciu - system gotowy do zamontowania.

 

Dozownik  DF - 0201

Elementy składowe systemu:
 - mikroprocesorowy moduł sterujący,
 - 2 kanałowy dozownik wolumetryczny umożliwiający mieszanie komponentów podstawowych,
 - 1 kanałowy moduł grawimetryczny z czujnikiem tensometrycznym,
 - 1 dozownik barwników o wydajności od 0,1% do 9% kanału podstawowego z zasobnikami 15l,
 - 2 kanalowy lej zasypowy komponentów podstawowych.

Wersja ta pozwala na automatyczną regulację parametrów produkcji folii z wolumetrycznym mieszaniem 2 komponentów podstawowych w dowolnych proporcjach i dodatkowo z dozowaniem 1 komponentu dodatkowego (np. barwnika). Taka konfiguracja systemu zapewnia niezmienny w czasie produkcji skład folii. Gwarantuje np. jednorodne i stałe jej zabarwienie. Utrzymuje stałą grubość folii bez względu na gęstości zasypowe komponentów.Na zdjeciu - system gotowy do zamontowania.

Dozownik  DF - 0102

Elementy składowe systemu:
 - mikroprocesorowy moduł sterujący,
 - 1 kanałowy dozownik wolumetryczny,
 - 1 kanałowy moduł grawimetryczny z czujnikiem tensometrycznym,
 - 2 dozowniki barwników o wydajności od 0,1% do 9% kanału podstawowego z zasobnikami 15l,
 - 1 kanalowy lej zasypowy komponentów podstawowych,

Wersja ta pozwala na automatyczną regulację parametrów produkcji folii z wolumetrycznym mieszaniem 1 komponentu podstawowego i dodatkowo z dozowaniem 2 komponentów dodatkowych (np. barwników). Taka konfiguracja systemu zapewnia niezmienny w czasie produkcji skład folii. Gwarantuje np. jednorodne i stałe w czasie jej zabarwienie. Utrzymuje stałą grubość folii bez względu na gęstości zasypowe komponentów.Na zdjeciu - system gotowy do zamontowania.

Dozownik  DF - 0202

Elementy składowe systemu:
 - mikroprocesorowy moduł sterujący,
 - 2 kanałowy dozownik wolumetryczny umożliwiający mieszanie komponentów podstawowych,
 - 1 kanałowy moduł grawimetryczny z czujnikiem tensometrycznym,
 - 2 dozowniki barwników o wydajności od 0,1% do 9% kanału podstawowego z zasobnikami 15l,
 - 2 kanalowy lej zasypowy komponentów podstawowych.

Wersja ta pozwala na automatyczną regulację parametrów produkcji folii z wolumetrycznym mieszaniem 2 komponentów podstawowych w dowolnych proporcjach i dodatkowo z dozowaniem 2 komponentów dodatkowych (np. barwników).Taka konfiguracja systemu zapewnia niezmienny w czasie produkcji skład folii. Gwarantuje np. jednorodne i stałe w   czasie jej zabarwienie. Utrzymuje stałą grubość folii bez względu na gęstości zasypowe komponentów.Na zdjeciu - system gotowy do zamontowania.

Dozownik  DF - 0103

Elementy składowe systemu:
 - mikroprocesorowy moduł sterujący,
 - 1 kanałowy dozownik wolumetryczny,
 - 1 kanałowy moduł grawimetryczny z czujnikiem tensometrycznym,
 - 3 dozowniki barwników o wydajności od 0,1% do 9% kanału podstawowego z zasobnikami 15l,
 - 1 kanalowy lej zasypowy komponentów podstawowych.

Wersja ta pozwala na automatyczną regulację parametrów produkcji folii z wolumetrycznym mieszaniem 1 komponentu podstawowego z dozowaniem 3 komponentów dodatkowych (np. barwników).Taka konfiguracja systemu zapewnia niezmienny w czasie produkcji skład folii. Gwarantuje np. jednorodne i stałe  jej zabarwienie. Utrzymuje stałą grubość folii bez względu na gęstości zasypowe komponentów.Na zdjeciu - system gotowy do zamontowania.

Dozownik  DF - 0203

Elementy składowe systemu:
 - mikroprocesorowy moduł sterujący,
 - 2 kanałowy dozownik wolumetryczny umożliwiający mieszanie komponentów podstawowych,
 - 1 kanałowy moduł grawimetryczny z czujnikiem tensometrycznym,
 - 3 dozowniki barwników o wydajności od 0,1% do 9% kanału podstawowego z zasobnikami 15l,
 - 2 kanalowy lej zasypowy komponentów podstawowych.

Wersja ta pozwala na automatyczną regulację parametrów produkcji folii z wolumetrycznym mieszaniem 2 komponentów podstawowych w  dowolnych proporcjach i dodatkowo dozowanie 3 komponentów dodatkowych (np. barwników).Taka konfiguracja systemu zapewnia niezmienny w czasie produkcji skład folii. Gwarantuje np. jednorodne i stałe jej zabarwienie. Utrzymuje stałą grubość folii bez względu na gęstości zasypowe komponentów.Na zdjeciu - system gotowy do zamontowania.

Dozownik  DF - 0204

Elementy składowe systemu:
 - mikroprocesorowy moduł sterujący,
 - 2 kanałowy moduł wolumetryczny mieszający komponenty podstawowe,
 - 1 kanałowy moduł grawimetryczny z czujnikiem tensometrycznym,
 - 4 dozowniki barwników o wydajności od 0,1% do 9% kanału podstawowego z zasobnikami 15l,
 - 2 kanalowy lej zasypowy komponentów podstawowych.

Wersja ta pozwala na automatyczną regulację parametrów produkcji folii z wolumetrycznym mieszaniem 2 komponentów podstawowych w  dowolnych proporcjach i dodatkowo dozowanie 4 komponentów dodatkowych (np. barwników).Taka konfiguracja systemu zapewnia niezmienny w czasie produkcji skład folii. Gwarantuje np. jednorodne i stałe jej zabarwienie. Utrzymuje stałą grubość folii bez względu na gęstości zasypowe komponentów.Na zdjeciu - system gotowy do zamontowania.