MENU

 Dozownik grawimetryczno - wolumetryczny DF - 0202.
 
Najczęściej wybierany system przez naszych klientów.

 Pozwala na automatyczną regulację : 

 - dwóch komponentów podstawowych granulat, regranulat
 - dwóch komponentów dodatkowych np. barwnik, kreda


ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU

 Korzyści z zastosowania systemu:

 - Brak niekontrolowanych zmian koloru spowodowanych różną ilością barwnika
 - Możliwość wprowadzenia stałej lub procentowej korekty zadanej gramatury
 - Szybka, widoczna reakcja po wprowadzeniu zmian składu mieszanki
 - Produkt polski
 - Szybka reakcja na zmiany gęstości surowca
 - Precyzyjna regulacja gramatury +/-0,1g
 - Precyzyjne dozowanie dodatków.
 - Czytelny panel sterujący
 - Prosta obsługa systemu
 - Raportowanie błędów
 - Niska awaryjność
 - Montaż bezpośrednio na maszynie
 - Trwała konstrukcja ze stali nierdzewnej
 
- łatwy montaż

 Konstrukcja:

Leje zasypowe w całości wykonane sa ze „szczotkowanej” stali nierdzewnej. Całość konstrukcji osadzona jest na stalowym szkielecie pomalowanym proszkowo. System może być podłączony przez siec ETHERNET w celu rejestrowania i raportowania jego pracy. Możliwa jest również wizualizacja pracy wielu systemów. Umożliwia to raportowanie pracy każdej ze zmian, brygad. Po zamontowaniu przekładnika prądowego na zasilaniu wytłaczarki, bardzo dokładnie pozwala określić sprawność maszyny jak i cenę wyprodukowania kg folii.
Modułowa budowa systemu pozwala dostosować go do konkretnych potrzeb klienta.

W zależności od profilu produkcji istnieje możliwość rozbudowy systemu o kolejne dozowniki do podawania kolorów do surowca głównego jak i o dodatkowe kanały do surowca podstawowego umożliwiające mieszanie np. oryginału z regranulatem w ustalonych proporcjach.

 Zasada działania:

Zasada działania wielu systemów grawimetrycznych oparta jest na wstępnym mieszaniu komponentów i zasypywaniu głównego leja wagi. Po przeprowadzeniu szeregu testów okazało się, ze takie rozwiązanie spełniało nasze oczekiwania jedynie w przypadku jednorodnego składu surowca w kanale głównym. Po dodaniu barwnika przed modułem grawimetrycznym zachodzi zjawisko szybszego przemieszczania się "w dół" granulek barwnika. Zjawisko to zachodzi w respiratorze, głównym leju zasypowym i w leju wagi. Spowodowane to jest inną (zwykle większą) gęstością zasypową barwnika, a także innym kształtem granulek barwnika. W efekcie do wagi dociera niestała w czasie ilość barwnika zależna od częstotliwości załączeń respiratora i drgań własnych wytłaczarki. Zaburza to precyzję pomiarów gramów/metr, a w efekcie inicjuje zbędne korygowanie przez system prędkości obrotowej ślimaka. Innym, ubocznym efektem mieszania barwnika z surowcem głównym przed respiratorem jest niestabilny kolor gotowej folii. W celu wyeliminowania niekorzystnych zjawisk powstał system dozowania wolumetrycznego barwników już za modułem ważenia. Ciężar dodawanych barwników jest uwzględniany w gramaturze kanału głównego - co oczywiście eliminuje potrzebę wykonywania dodatkowych ręcznych obliczeń. Należy nastawić jedynie gęstość zasypową barwnika i procent wagowy w kanale głównym, a system samoczynnie przelicza korektę dla kanału głównego. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest to, że zmiana ilości barwnika i ilości dodawanych uszlachetniaczy widoczna jest prawie natychmiast, co pozwala dobrać skład folii szybko, optymalnie i przewidywalnie. Po kilku minutach wiadomo już ile barwników, uszlachetniaczy itp. należy wydać z magazynu na potrzeby produkcji np. 1 zmiany. Moduł grawimetryczny systemu na bieżąco kontroluje grubość produkowanej folii sprawdzając co około 10mb jej gramaturę. Po wykryciu różnicy wprowadza korektę tak by jak najdokładniej zbliżyć się do wartości zadanej przez operatora. Nawet w przypadku produkcji z bardzo zabrudzonego surowca zmniejszający swa przepustowość filtr nie ma wpływu na gramaturę produkowanej folii. W trakcie pracy operator ma stały podgląd na ustawione aktualne receptury, procenty poszczególnych składników, wydajność kg/h oraz aktualna gramaturę.

 Montaż oraz serwis.

Małe gabaryty systemu, mała waga, oraz modułowa konstrukcja umożliwia bardzo tani serwis urządzenia. Kompaktowa budowa systemu umożliwia szybki demontaż i montaż urządzenia. 24h kontakt z serwisem zapewnia zlokalizowanie i usuniecie usterek bez konieczności wzywania serwisu. Procedura serwisowa w przypadku konieczności naprawy systemu zamyka się w 72h a sprowadza się do wysłania systemu do producenta na standardowej wielkości palecie EURO. Sprawny system zostaje odesłany dnia następnego. Montaż systemu sprowadza się do przykręcenia systemu w miejsce leja zasypowego wytłaczarki. Podłączenia zasilania i potencjometru wytłaczarki do systemu oraz zamontowania czujnika na ślimaku i odciągu. Po każdym uruchomieniu system sam wyznacza wszystkie parametry przy przejściu w tryb automatyczny regulacji.

Istnieje możliwość wykonania montażu przez naszą firmę.